OPEN DURING O-BON HOLIDAYS

We are OPEN during O-BON HOLIDAYS.

Normal operation hours will be obsereved.

 

PAUNAWA: Ang Speed Money Transfer Japan ay bukas sa buong buwan ng Agosto. Maari po kayong magpadala sa mga sumusunod na araw at oras:

Remittance Operations:

9:00 AM to 5:00 PM   Sunday to Friday