SMTJ HOLIDAY NOTICE

To Our Valued Customers:
Speed Money Transfer Japan K.K. will be CLOSED on:
DECEMBER 31, 2019 (Tuesday)
JANUARY 1, 2, 3 & 4, 2020 (Wed, Thur, Fri & Sat)
Japan Holidays (New Year’s Day observed & Bank Holidays)

KINDLY NOTE THAT ALL BANK TRANSFERS (FURIKOMI) MADE
AFTER 5:00PM ON DECEMBER 30, MONDAY
WILL BE PROCESSED ON JANUARY 5, SUNDAY

We will resume regular business/remittance hours on
January 5, 2020 (Sunday)

PAUNAWA: Ang Speed Money Transfer Japan ay sarado mula sa ika-31 ng Disyembre 2019 (Martes) at sa ika-1 hanggang sa ika-4 ng Enero 2020 (Miyerkules, Huwebes, Biernes at Sabado), ito’y mga pista opisyal ng bansang Hapon (New Year’s Day observed & Bank Holidays).